ایرانیان سکه
در اینستاگرام

صرافی معتمد ایرانیان

صرافی معتمد ایرانیان - Iranian Trust Exchange

شرکت تضامنی محمدرضا میرزائی و شریک ثبت بشماره 504423 مورخ 30 دی ماه 1395 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، بنام صرافی معتمد ایرانیان تاسیس شده است.
موضوع فعاليت شركت عبارت است از: فعاليت صرافي شامل؛ خريد و فروش نقدي ارز، مسكوك طلاي ضرب شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و انجام عمليات مربوط به حواله هاي ارزي از طريق بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز داخلي و ارايه خدمات ارزي برون مرزي از طريق كارگزاران در چارچوب قوانين و مقررات ارزي مي باشد.
این شرکت با فعالیت در حوزه های صرافی در کشورهای امارات متحده عربی، عراق و ترکیه در حال گسترش روزبروز به کشورهای دیگر نیز می باشد.

مجله اقتصادی

اخبار اقتصادی، معرفی پول‌های دنیا و معرفی کتاب